0934.042.734

Skip links

PHỎNG VẤN TRƯỜNG JOONGBU

Rất vinh dự cho JPSC cùng toàn bộ các học sinh được đón tiếp đại diện trường đại học Joongbu Hàn Quốc về phỏng vấn trực tiếp ngày 28/11/2017

Toàn bộ các học sinh của JPSC phỏng vấn trường Joongbu

Các bạn học sinh phấn khởi đợi đại diện trường về phỏng vấn
Các bạn học sinh phấn khởi đợi đại diện trường về phỏng vấn

Các bạn học sinh trong phòng đợi tới lượt phỏng vấn

Đại diện nhà trường chụp ảnh lưu niệm với trung tâm cùng toàn bộ học sinh

Bình luận về bài viết này

Bình luận

Return to top of page
phng-vn-trng-joongbu-du-hc-hn-quc