[HƯỚNG DẪN] GIA HẠN VISA D2 ONLINE TRÊN HI KOREA

Việc gia hạn visa là một trong những việc cần thiết đối với du học sinh tại Hàn Quốc. Thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan quản lý di trú, hiện nay bạn có thể thực hiện việc gia hạn visa D2 online nay trên trang web “Hi Korea”. JPSC sẽ hướng dẫn … Đọc tiếp [HƯỚNG DẪN] GIA HẠN VISA D2 ONLINE TRÊN HI KOREA